Software Component Digital Assets Management (FSCDIGITALASSETMGMT@1.1001)

Object Classes

ReferenceName
FSCDIGITALASSETMGMT@1.1001:DAMConfigurationDAM Configuration
FSCDIGITALASSETMGMT@1.1001:DAMDashboardDigital Asset Management
FSCDIGITALASSETMGMT@1.1001:DAMShelfAsset Shelf

Actions

ReferenceName
FSCDIGITALASSETMGMT@1.1001:AddRecentlyUsedToAssets
FSCDIGITALASSETMGMT@1.1001:AttrDAMCShelfStructureGet
FSCDIGITALASSETMGMT@1.1001:AttrDAMCShelvesGet
FSCDIGITALASSETMGMT@1.1001:AttrDAMDBRecentlyUsedGet
FSCDIGITALASSETMGMT@1.1001:AttrDAMDBRecentlyUsedSet
FSCDIGITALASSETMGMT@1.1001:CopyFormat
FSCDIGITALASSETMGMT@1.1001:CreateContentFormat
FSCDIGITALASSETMGMT@1.1001:CreateDAMShelf
FSCDIGITALASSETMGMT@1.1001:GetContentFormatsWrapper
FSCDIGITALASSETMGMT@1.1001:GetDAMConfig
FSCDIGITALASSETMGMT@1.1001:GetDAMMenu
FSCDIGITALASSETMGMT@1.1001:GetDigitalAssetMenuPreWrapper
FSCDIGITALASSETMGMT@1.1001:IsDAMAdmin
FSCDIGITALASSETMGMT@1.1001:IsReadableOnWorkplacePreWrapper
FSCDIGITALASSETMGMT@1.1001:OpenDAMConfig

Properties

ReferenceName
FSCDIGITALASSETMGMT@1.1001:cfpermissionsPermissions
FSCDIGITALASSETMGMT@1.1001:damcshelfstructureAsset Shelf Structure
FSCDIGITALASSETMGMT@1.1001:damcshelvesAll Asset Shelves
FSCDIGITALASSETMGMT@1.1001:damctargetformatsDownload Formats
FSCDIGITALASSETMGMT@1.1001:damdbrecentlyusedRecently Used Assets
FSCDIGITALASSETMGMT@1.1001:damdbrecentlyusedassetsRecently Used Assets
FSCDIGITALASSETMGMT@1.1001:damschildrenContents

Component Objects

ReferenceName
FSCDIGITALASSETMGMT@1.1001:AFMP3MP3
FSCDIGITALASSETMGMT@1.1001:AFOGGOGG
FSCDIGITALASSETMGMT@1.1001:AppDigitalAssetManagementDigital Asset Management
FSCDIGITALASSETMGMT@1.1001:AppProfileDigitalAssetManagmentDigital Asset Management Profile
FSCDIGITALASSETMGMT@1.1001:ConstructorFormDAMShelf
FSCDIGITALASSETMGMT@1.1001:ConstructorPageDAMShelf
FSCDIGITALASSETMGMT@1.1001:DAMConfigurationCreateContentFormat
FSCDIGITALASSETMGMT@1.1001:DAMConfigurationCreateDAMShelf
FSCDIGITALASSETMGMT@1.1001:DAMDashboardCreateDAMShelf
FSCDIGITALASSETMGMT@1.1001:DAMDashboardOpenDAMConfig
FSCDIGITALASSETMGMT@1.1001:DAMShelfInitializeNewAppRoom
FSCDIGITALASSETMGMT@1.1001:DFPDFPDF
FSCDIGITALASSETMGMT@1.1001:DeskFormDAMConfiguration
FSCDIGITALASSETMGMT@1.1001:DeskFormDAMDashboard
FSCDIGITALASSETMGMT@1.1001:DeskFormDAMShelf
FSCDIGITALASSETMGMT@1.1001:DeskPageDAMCTargetFormats
FSCDIGITALASSETMGMT@1.1001:DeskPageDAMSChildren
FSCDIGITALASSETMGMT@1.1001:DeskPageDAMShelfStructure
FSCDIGITALASSETMGMT@1.1001:DeskPageDAMShelfs
FSCDIGITALASSETMGMT@1.1001:DeskPageRecentlyUsed
FSCDIGITALASSETMGMT@1.1001:ERR_NO_CONTENTFORMATNo matching download formats found.
FSCDIGITALASSETMGMT@1.1001:FormDAMAudioFormat
FSCDIGITALASSETMGMT@1.1001:FormDAMAudioFormatCtor
FSCDIGITALASSETMGMT@1.1001:FormDAMConfiguration
FSCDIGITALASSETMGMT@1.1001:FormDAMDocumentFormat
FSCDIGITALASSETMGMT@1.1001:FormDAMDocumentFormatCtor
FSCDIGITALASSETMGMT@1.1001:FormDAMImageFormat
FSCDIGITALASSETMGMT@1.1001:FormDAMImageFormatCtor
FSCDIGITALASSETMGMT@1.1001:FormDAMVideoFormat
FSCDIGITALASSETMGMT@1.1001:FormDAMVideoFormatCtor
FSCDIGITALASSETMGMT@1.1001:IFEmailOptimize for E-Mails
FSCDIGITALASSETMGMT@1.1001:IFPresentationOptimize for Presentations
FSCDIGITALASSETMGMT@1.1001:MenuCreateContentFormatCreate Download Format
FSCDIGITALASSETMGMT@1.1001:MenuCreateDAMShelfCreate Asset Shelf
FSCDIGITALASSETMGMT@1.1001:MenuOpenDAMConfigSwitch to DAM Configuration
FSCDIGITALASSETMGMT@1.1001:PageDAMAudioFormat
FSCDIGITALASSETMGMT@1.1001:PageDAMAudioFormatCtor
FSCDIGITALASSETMGMT@1.1001:PageDAMDocumentFormat
FSCDIGITALASSETMGMT@1.1001:PageDAMDocumentFormatCtor
FSCDIGITALASSETMGMT@1.1001:PageDAMImageFormat
FSCDIGITALASSETMGMT@1.1001:PageDAMImageFormatCtor
FSCDIGITALASSETMGMT@1.1001:PageDAMVideoFormat
FSCDIGITALASSETMGMT@1.1001:PageDAMVideoFormatCtor
FSCDIGITALASSETMGMT@1.1001:RegisterDigitalAssetIncoming Category for Digital Assets
FSCDIGITALASSETMGMT@1.1001:VFMP4MP4
FSCDIGITALASSETMGMT@1.1001:VFOGVOGV
FSCDIGITALASSETMGMT@1.1001:VFWEBMWEBM